Wygraliśmy nagrodę Szkoła z eTwinning Gmina Zbrosławice Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki
w Zbrosławicach

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Zbrosławicach w roku szkolnym 2022/2023:

Katarzyna Korab - przewodniczący
Anna Bosiacka - z-ca przewodniczącego
Monika Czubasiewicz - skarbnik

UWAGA NOWY RACHUNEK BANKOWY!
Nr 23 1020 2368 0000 2102 0633 3712 (PKO BP SA)

SKO KONTO DLA RADY RODZIÓW
Szkoła Podstawowa im T. Kościuszki w Zbrosławicach; 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 67.

Dobrowolne wpłaty na działalność statutową Rady Rodziców można dokonywać na konto bankowe Rady oraz u Skarbnika Rady.
Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działalności Rady Rodziców, prosimy przesłać pod adres: radarodz@o2.pl


Rada Rodziców ogłosiła konkurs pn. Rodzice wpłacają - klasy zyskają – edycja 2.
Celem konkursu jest zbiórka dobrowolnych składek na konto Rady Rodziców w terminie od 03.10.2022 r. do 31.12.2022r.

1. Rada Rodziców przyzna nagrodę w wysokości:
500 zł klasie, która jako pierwsza dokona wpłaty na konto RR składek od co najmniej 90% rodziców uczniów wchodzących w skład klasy w terminie do 31.12.2022r. (Liczy się data księgowania na koncie RR).
300 zł klasie, która jako druga dokona wpłaty na konto RR składek od co najmniej 90% rodziców uczniów wchodzących w skład klasy w terminie do 31.12.2022r. (Liczy się data księgowania na koncie RR).
200 zł klasie, która jako trzecia dokona wpłaty na konto RR składek od co najmniej 90% rodziców uczniów wchodzących w skład klasy w terminie do 31.12.2022r. (Liczy się data księgowania na koncie RR).

2. Rada Rodziców przyzna dodatkową nagrodę w wysokości 500 zł klasie, w której średnia wpłat/dziecko będzie najwyższa spośród wszystkich klas w szkole. Przez średnią wpłat rozumie się iloraz liczby wszystkich wpłat w klasie i liczby wszystkich uczniów w klasie.

Na co przeznaczamy środki z Funduszu Rady Rodziców?
Rada Rodziców, w zależności od środków jakimi dysponuje:
- wspomaga Samorząd Uczniowski,
- dofinansowuje wycieczki szkolne organizowane przez nauczycieli i Samorząd Szkolny,
- dofinansowuje wyjazdy uczniów na zawody sportowe,
- organizuje kiermasze / festyny,
- dofinansowuje inne inicjatywy, które służą naszym dzieciom, a wymagają nakładów finansowych.

Nr konta, na który dokonujemy wpłat:
23 1020 2368 0000 2102 0633 3712 (PKO BP SA) SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki w Zbrosławicach; 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 67.
W tytule proszę̨ wpisać́ imię̨ nazwisko dziecka, którego dotyczy wpłata i klasa, do której uczęszcza dziecko.

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko, należy wpłacić́ składki odrębnymi przelewami, lub w tytule przelewu wpisać́ imię̨ i nazwisko, klasa jednego dziecka; imię̨ i nazwisko, klasa drugiego dziecka;

Mamo, tato! Wpłać dobrowolną składkę na konto Rady Rodziców w terminie do 31.12.2022 r. i wygraj nagrodę dla klasy Twojego dziecka!

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie !
Szczegóły konkursu w Regulaminie Konkursu.


Szanowni Państwo!

Rada Rodziców to organ szkolny, którego zadaniem jest reprezentowanie rodziców wszystkich uczniów szkoły. Poprzez zgromadzone fundusze, pochodzące z Państwa dobrowolnych i nieobowiązkowych wpłat, wspieramy rozwój naszych dzieci, ich pasji, staramy się poprawić ich bezpieczeństwo, a także uatrakcyjnić pobyt w szkole.

Zebrane środki finansowe przeznaczane są na potrzeby uczniów, dlatego też chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do wpłat. Państwa zaangażowanie i wsparcie finansowe jest niezwykle ważne. Prosimy o kierowanie do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców możemy się zaangażować, które możemy wesprzeć. Dzięki Państwu wsparciu jesteśmy w stanie zrobić więcej.

Rada Rodziców, w zależności od środków jakimi dysponuje:
• wspomaga Samorząd Uczniowski
• dofinansowuje wycieczki szkolne organizowane przez nauczycieli i Samorząd Szkolny
• dofinansowuje wyjazdy uczniów na zawody sportowe
• finansuje dodatkowe nagrody książkowe na koniec roku szkolnego dla uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem
• finansuje nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć przedmiotowych
• organizuje kiermasze / festyny
• dofinansowuje inne inicjatywy, które służą naszym dzieciom, a wymagają nakładów finansowych

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców skupia się głównie na realizacji projektu pn. Modernizacja lub wymiana sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów, w ramach którego zostanie sfinansowana modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów naszej szkoły. Jeśli środki na to pozwolą – sfinansujemy część sprzętu komputerowego dla uczniów.


Podsumowanie prac Rady Rodziców:

Poprawny CSS!
Witryna nie wykorzystuje ciasteczek (ang. cookies)
w celach sesyjnych oraz statystycznych.